Kaisder Koordinatörlüğünde ,

Dogünkad ve Kikad paydaşlığında yürüttüğümüz projemiz tüm hızıyla devam ediyor.
 

Paydaş derneklerimiz , Stk temsilcileri , Oda yönetim temsilcileri ve dernek üyelerinin katıldığı toplantımız Ankara’da gerçekleştirildi.