Genç KAİSDER

IŞIK olmak, örnek olmak, el uzatmaktır. GENÇ KAISDER’e her zaman ışık olacağız.