Dış İlişkiler

Komite Adı: Dış İlişkiler
Komite Başkanı: Güzin KIRSAÇLIOĞLU

Komite Üyeleri: LALE ERGÜN, AYŞEGÜL ÇAKMAK GENÇ, BANU ÇAYCI, CANSU YOLCU, MELTEM KOCA, MEHLİKA GİDER, BELMA YILMAZYİĞİT, ELVAN SUNGUR, DEMET ARSLAN, ZEYNEP GÖKYAY,  YURDUM HASGÜL, ŞENAY ÖZDEMİR

Görev ve Sorumluluklar

  • KAİSDER in yurtdışında bilinirliliğini sağlamak.
  • Büyükelçiliklerle ikili görüşmeler yaparak üyelerin ihtiyaçlarını ve isteklerini bildirmek . Ticareti geliştirmek.
  • Yurtdışı fuar ve organizasyonlardan derneği bilgilendirip ,katılım sağlama konusunda çalışmalar yapmak.
  • Dernek projelerini tanıtmak, proje partnerleri bulmak ve işbirlikleri oluşturmak.
  • Elçilikler ve yabancı firmalar nezdinde yapılan B2B lerde derneği temsil etmek ve ortak projelere zemin hazırlamak.
  • Yurtiçinde dış ilişkiler birimleriyle irtibata geçmek. 
  • İlişkileri geliştirmek amacıyla yurtdışı ziyaretleri ve bu ziyaretleri gerçekleştirmek için teşviklerin takibi.
  • Türk-Yabancı iş insanları dernekleri ile  irtibat kurmak.
  • Uluslararası kadın girişimciler ağlarına katılım sağlama çalışmaları yapmak