Üye İlişkileri

Komite Adı: Üye İlişkileri
Komite Başkanı: 
HALE ÇINAR

Komite Üyeleri: HALE ÇINAR, MERAL ÖNERCİ, YILDIZ MİT, AYŞEGÜL BULUT

Görev ve Sorumluluklar

  • Dernek tüzüğünde belirtilen , dernek misyon ve vizyonundan ödün vermeden mevcut üyelerin bağlılık ve devamını korumak.
  • Stratejik hedeflere uygun yeni üyeler kazandırmak.
  • Derneğin tüm birim ve faaliyetlerinde kurumsal aidiyet ilkelerini geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.Dernekte verimli ve etkin bir kurumsal aidiyet kültürünün sürekliliğini takip etmek.
  • Her takvim yılı başında komisyonun yıllık yeni üye hedefleri, yıl sonu beklentilerini hazırlamak.
  • Yeni üyelerde aranması gerekli nitelikler, uygun adayların belirlenmesine yönelik politika ve stratejiler oluşturmak, yeni üye kabullerinde üyelik kriterlerini belirlemek.
  • Aday üyelik ve asil üyelik yapılarının geliştirilmesi (kuralların nesnelliğe netliğe kavuşmasının sağlanması).
  • Örgütlenme yapısında kurumsal iletişim süreçlerinin işleyişi , yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak, şubelere derneğin vizyon ve misyonuna uygun iletişim faaliyetlerinde bulunmaları için önerilerde bulunmak.
  • Derneğin tüm düzenlemelerinin tüm üyelere duyurulup duyurulmadığını takip etmek.