Sosyal Komite

Komite Adı: Sosyal Komite
Komite Başkanı: 
TÜLAY AKIN ERGİNCAN

Komite Üyeleri: YILDIZ MİT, AYNUR AYDOĞAN

Görev ve Sorumluluklar

  • Dernek çatısı altında yapılacak olan etkinliklerin planlamasını yapmak.
  • Eğitim komitesinin verdiği eğitimlere alan sağlamak ve eğitimcilere hediyelik plaket vs. temini sağllamak.
  • Kaisder yönetim kurulunun ve diğer komitelerin planladıkları etkinliklerde mekan bulma ,hazırlık sürecini oluşturma, takip ve yönetimini yapmak.
  • Üyelerin birbirlerini daha iyi ticari ilişkilerin kurulması için düzenli olarak sosyal etkinlikler gerçekleştirmek.