İş ve Yatırım

  • Komite Adı: İş ve Yatırım
    Komite Başkanı: 
    ZEHRA HAZER

Komite Üyeleri: AYŞEGÜL ÇAKMAK, BAHAR ALBAN, AYNUR AYDOĞAN, SELMA ERGEN, HALE ÇINAR, NAGEHAN TURPCU

Görev ve Sorumluluklar

  • Bakanlıklar nezdinde üyelerin yaptıkları işlerin tanıtılarak devlet satın alımlarında üyelerin bilinilirliğini sağlama.
  • Üyelerimizi iş potansiyellerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak, özel ve kamusal şirketlerle görüşmeler yapmak.
  • Çeşitli  yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilerin alınıp üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak.