Vizyon

İLKEMİZ;

Kuruluş amacımız doğrultusunda   iş hayatında  rol model kadınlar olarak ulusal ve uluslararası platformlarda   rekabet ederek yerimizi almak ve  kadınlarımızın sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmalarını sağlamaktır.