Kurumsal İletişim

Komite Adı: Kurumsal İletişim
Komite Başkanı: 
BAHAR ALBAN

Komite Üyeleri: BAHAR ALBAN, MEHLİKA GİDER

Görev ve Sorumluluklar

  • Derneğin içeride ve dışarıda iletişim faaliyetlerini yürütmek.
  • Kurum içi üyelerin birbirleri ile ekonomik ve sosyal iletişimini sağlayarak , tüm üyelerde ortak kurum kültürü oluşturmak.
  • Derneğin, benimsenen kurumsal kimliğini kamu oyuna yansıtmak, geleneksel ve yeni medya araçları ile kurum etkinlik ve faaliyetlerini üyeleri ve kamuoyuyla paylaşmak, marka kimliği konumlanması için gerekli stratejileri belirlemek ve uygulamak.