Green Solar Network

Proje Ortakları : GENSED Güneş enerjisi Sanayıcılerı Derneği, KAİSDER

Proje Süresi: 2020-2022

Amaç : İklim Değişikliğini Azaltmak İçin Güneş Enerjisinin Kullanımını Yaygınlaştırma Ağı Oluşturmak. Güneş enerjisinin iş dünyasında daha yoğun kullanılması  amacıyla ve sorularına cevap bulacağı bir platform oluşturulması amacını taşımaktadır

 

1-Green Solar Network Kurulumu Workshop u 2020 Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘‘Green Solar Network Kurulumu Workshopları’’ ile güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurulacak networkün işleyişi ve yapısının oluşturulması için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların sektörel ve bireysel bakış açıları, ihtiyaçları ve ilgili deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 26 Mayıs, 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde olmak üzere 3 workshop düzenlenmiştir. GENSED ve KAİSDER tarafından organize edilen online workshoplarda kamu kurum ve kuruluşlarından, Sivil Toplum örgütlerinden, özel sektörden, üniversitelerden katılımcıların deneyimlerine ve görüşlerine başvurulmuştur. Green Solar Network Kurulumu Workshopları sonucunda Sonuç ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network Projemiz kapsamında Green Solar Network’ün orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve güneş enerjisi kullanımını en etkin şekilde yaygınlaştırmak için başlatılan Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları devam etmektedir. Green Solar Network Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede güçlü stratejiler oluşturarak güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda hedeflerimizi güçlü ve gerçekçi kılmak için siz değerli katılımcılarımızın görüş ve önerilerini almak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinde 09.30-14.15 saatleri arasında online workshop gerçekleştirilmiştir.

3. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network Projemiz kapsamında ”Türkiye’de Güneş Enerjisinin Gelişimi” konulu webinar etkinliğimiz 7 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arası gerçekleştirilmiştir.

4. İklim değişikliği ile mücadelede güneş enerjisini anlamak ve anlatmak için 16-17 Aralık tarihlerinde Green Solar Network Sanal Konferansı gerçekleştirildi.