Kaisder koordinatörlüğünde, DOGÜNKAD VE KİKAD paydaşlığında yürüttüğümüz Aktif Kadın Eşit Temsil projemizin “Kadın Girişimci Tanımlama Çalıştayı”  Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirildi.

Üç dernek başkanının açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kamu ve özel banka temsilcileri, ticaret ve sanayi odalarında yer alan kadın girişimciler ve dernek üyelerinin katılımıyla kadın girişimciliğinin yeniden tanımlanması, tanımlamadaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.